Παπαχρήστου Χριστίνα

Επίκουρη Καθηγήτρια
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Κλινική Ψυχολογία
Τομέας: 
Κοινωνική και Κλινική Ψυχολογία
Γραφείο: 
208 π.κ.
Τηλέφωνο: 
2310997317

Σπουδές