Ηλεκτρονικές Δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2019-2020 (Updated 25.02.2020)

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη βεβαίωση με μια μικρή τροποποίηση στην ημερομηνία έναρξης των ηλεκτρονικών δηλώσεων του Τμήματος