Δράσεις για την υποστήριξη φοιτητών/τριών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Στο πλαίσιο του προγράμματος υποτροφιών για φοιτητές/τριες ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων  (ΕΚΟ) από τον Μάρτιο του 2020 και έως τέλος τους έτους, στο Τμήμα Ψυχολογίας ξεκινούν δράσεις υποστήριξης των φοιτητών/τριών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. 
Η κατηγορία των ευπαθών κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) περιλαμβάνει φοιτητές/τριες που ανήκουν σε μια ή περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες:

  • άτομα με σοβαρές παθήσεις,
  • άτομα με αναπηρία,
  • πρόσφυγες,
  • παλιννοστήσαντες/σασες,
  • οροθετικοί/ές,
  • μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας,
  • φοιτητές/τριες με γονείς/αδέλφια/συζύγους/παιδιά με ποσοστό αναπηρίας =< 67%,
  • μέλη οικογενειών που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές,
  • απεξαρτημένοι/ες,
  • φυλακισμένοι/ες ή πρώην φυλακισμένοι/ες.

Οι φοιτητές/φοιτήτριες που εμπίπτουν σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες και αντιμετωπίζουν δυσκολίες στις σπουδές τους (παρακολούθηση μαθημάτων, μελέτη, αναζήτηση βιβλιογραφίας, παρακολούθηση e-learning, πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή κλπ)

καλούνται σε συνάντηση την Τρίτη 10 Μαρτίου στις 14.00 στην αίθουσα 416  "Λάμπρος Χουσιάδας"

με την επιβλέπουσα του προγράμματος Δέσποινα Ξανθοπούλου και τους/τις υποτρόφους φοιτητές/τριες.
Η συνάντηση θα έχει σκοπό να γνωριστούμε, να καταγράψουμε τις ανάγκες και να σχεδιάσουμε με βάση τις διαθεσιμότητες ένα πρόγραμμα ομαδικής ή ατομικής υποστήριξης.
Η παρουσία όλων των ενδιαφερόμενων κρίνεται απαραίτητη.

  Η επιβλέπουσα του Προγράμματος
Δέσποινα Ξανθοπούλου