Χρονοδιάγραμμα έναρξης και λήξης εξαμήνων ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 (ανακοινοποίηση 12.2.2021)

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο με το χρονοδιάγραμμα έναρξης και λήξης εξαμήνων ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, επικαιροποιημένο ως προς το εαρινό εξάμηνο.