Χρονοδιάγραμμα έναρξης και λήξης εξαμήνων ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο με το χρονοδιάγραμμα έναρξης και λήξης εξαμήνων ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.