Πρόσβαση σε έντυπα συγγράμματα

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες του Τμήματος με προβλήματα όρασης (τυφλοί, με μειωμένη οπτική οξύτητα) οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα προσβασιμότητας στην έντυπη μορφή των διανεμόμενων συγγραμμάτων να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Τμήματος τηλ. επικοινωνίας 2310996887 ηλεκτρονική διεύθυνση: lykos@psy.auth.gr κ. Σωτηρία Λυκοπούλου

Επισημαίνεται ότι η ανακοίνωση δεν αφορά μόνο τους φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα με ειδικές διατάξεις, αλλά και εκείνους που εισήχθησαν με κανονικές ή ειδικές εξετάσεις, όπως επίσης και όσους απέκτησαν τα εν λόγω προβλήματα κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.