Ημερομηνίες δήλωσης και παραλαβής συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο 2016 - 2017

Από τον ΕΥΔΟΞΟ ανακοινώθηκε ότι οι δηλώσεις των συγγραμμάτων για όλα τα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. για το εαρινό εξάμηνο 2016-2017, θα γίνουν από τις  16 Μαρτίου έως τις 5 Μαΐου 2017. Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των συγγραμμάτων ορίζεται η 19η Μαΐου 2017.

Θα πρέπει όλοι οι δικαιούχοι να συμμορφωθούν με τις παραπάνω ημερομηνίες γιατί διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να πάρουν συγγράμματα για όσα μαθήματα έχουν δηλώσει  το εαρινό εξάμηνο 2016-2017.

Υπενθυμίζεται ότι:

  • Οι φοιτητές υποχρεούνται να κάνουν πρώτα δήλωση μαθημάτων στην ηλεκτρονική υπηρεσία της  Γραμματείας του Τμήματος, και στη συνέχεια να δηλώσουν και να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει στη δήλωση μαθημάτων τους.
  • Από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος και κατ' εφαρμογή του άρθρου 65 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83/11-5-2016), δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα όσοι φοιτητές παρακολουθούν πρόγραμμα σπουδών για τη λήψη δεύτερου πτυχίου.
  • Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας τόσο οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών, όσο και αυτοί που είναι ήδη κάτοχοι δεύτερου πτυχίου προπτυχιακών σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.