Ψ-584 Κλινική Ψυχολογία ΙΙ: Εξάρτηση - Απεξάρτηση Ι -Αλλαγή αίθουσας για 16.3.2017

Το παραπάνω μάθημα, που διδάσκει ο κ. Σ. Λαϊνάς, μόνο για την Πέμπτη 16/3/2017, θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο Β του Νέου Κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής (αντί του Αμφιθέατρου Α), λόγω συνέλευσης των φοιτητών του Τμήματος Φιλολογίας.