Αναμορφωμένο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών 2017-2018 - Μεταβατικές Διατάξεις

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο στο οποίο παρουσιάζεται το Πρόγραμμα Σπουδών του Αναμορφωμένου Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών, η εφαρμογή του οποίου που θα ξεκινήσει το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, καθώς και τις μεταβατικές διατάξεις με τις οποίες θα ενταχθούν σε αυτό οι φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα κατά τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη. 
Ανακοινώνεται επίσης, ότι θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική ημερίδα για το Αναμορφωμένο ΠΠΣ καθώς και τις μεταβατικές διατάξεις που αφορούν τα παλαιότερα προγράμματα σπουδών, την Τρίτη 25 Απριλίου, ώρα 13.00-15.00 στο Κεντρικό Αμφιθέατρο του Παλαιού Κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής. 

Συνημμένα Αρχεία: