Κατατακτήριες Εξετάσεις Πτυχιούχων - Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση για τις κατατακτήριες εξετάσεις του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018