Επιτυχόντες εισαγωγικών εξετάσεων ΠΜΣ "Εφαρμοσμένη Ψυχολογία" του Τμήματος Ψυχολογίας για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Παρακαλούμε δείτε συνημμένα τον πίνακα των επιτυχόντων για τις εισαγωγικές εξετάσεις του ΠΜΣ "Εφαρμοσμένη Ψυχολογία"

- Εγγραφές Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Οι εγγραφές των επιτυχόντων θα πραγματοποιούνται από τη Δευτέρα 2 έως και την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2017 και ώρες 12.00-13.00 καθημερινά στη Γραμματεία του Τμήματος Ψυχολογίας (2ος όροφος κτιρίου Διοίκησης "Κ. Καραθεοδωρή", γραφείο 207)

- Διαδικασία Εγγραφής
Στις παραπάνω ημερομηνίες εγγραφών οι επιτυχόντες καταθέτουν στη Γραμματεία του Τμήματος τη συνημμένη Αίτηση Εγγραφής Μεταπτυχιακού Φοιτητή στην οποία περιλαμβάνονται και τα υπόλοιπα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά. 

- Πληρωμή Διδάκτρων
Για τη διαδικασία πληρωμής των διδάκτρων θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση

- Ωρολόγιο Πρόγραμμα
Στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στο σύνδεσμο Ανακοινώσεις ΠΜΣ θα αναρτηθεί με την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου 2017-2018 το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας μαθημάτων. 

Συνημμένα Αρχεία: