Έκδοση βεβαιώσεων επιτυχούς εξέτασης μαθημάτων των επιτυχόντων υποτρόφων του Προγράμματος Προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)», ακαδημαϊκού έτους 2016-2017

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι που πληρούν τις προυποθέσεις για τη λήψη της υποτροφίας του Προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)», ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 και έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο 65% του συνόλου των μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017, μπορούν να παραλαμβάνουν τις βεβαιώσεις επιτυχούς εξέτασης μαθημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 καθημερινά από τη Γραμματεία του Τμήματος τις ώρες 12.00-13.00 από την Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2017 έως και τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2017.
Οι επιτυχόντες που δεν έχουν συμπληρώσει το προβλεπόμενο ποσοστό επιτυχούς εξέτασης μαθημάτων μπορούν να υποβάλλουν τη βεβαίωση και μετά την ολοκλήρωση της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου 2017.