Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Παρακαλούμε δείτε συνημμένα την κοινή υπουργική απόφαση για τον καθορισμό της διαδικασίας και των  δικαιολογητικών για το στεγαστικό φοιτητικό επίδομα των 1.000 ευρώ στους φοιτητές των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης.