Εξετάσεις περιόδου Σεπτεμβρίου 2017 του ΣΝΕΓ για το μάθημα της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας των αλλοδαπών φοιτητών/τριών

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση

Συνημμένα Αρχεία: