Πρόσβαση στα γραπτά του μαθήματος ξένης γλώσσας Αγγλικά

Οι φοιτητές που επιθυμούν να έχουν πρόσβαση τα γραπτά τους στο μάθημα ξένης γλώσσας Αγγλικά για την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2017 παρακαλούνται να προσέλθουν τη Δευτέρα 25.09.2017 και ώρα 09.00-11.00 στο γραφείο 410 του 4ου ορόφου της Νέας Φιλοσοφικής Σχολής.                                                                                                        

   Από τη διδάσκουσα