Χορήγηση στεγαστικού επιδόματος ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 - Ημερομηνίες υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων

Σε συνέχεια του  ΦΕΚ 2993/Β’/31-8-2017 που αφορά στον καθορισμό διαδικασίας και των δικαιολογητικών για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης, παρακαλούμε δείτε συνημμένα την εγκύκλιο αριθμ. 155925/Ζ1/19-9-2017 που ορίζε,ι μεταξύ άλλων διευκρινίσεων, τις ημερομηνίες ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων των δικαιούχων για το στεγαστικό επίδομα 2016-2017.