Μετεγγραφές ακαδημαϊκού έτους 2017-18

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο ηλεκτρονικό αρχείο με την εγκύκλιο αριθμ 164061/Ζ1/2-10-2017 που αφορά στις μετεγγραφές φοιτητών των Α.Ε.Ι. και των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Hμερομηνίες ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης των αιτούντων για μετεγγραφή φοιτητών/τριών: Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2017 έως και Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2017