Μαθήματα Επιλογής από άλλα Τμήματα (Επικαιροποιημένο 11.10.2017)

Παρακαλούμε δείτε συνημμένα, τον πίνακα με τα μαθήματα επιλογής που προσφέρονται στους φοιτητές του Τμήματος Ψυχολογίας από άλλα Τμήματα του Α.Π.Θ., για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.
Τη λίστα μαθημάτων μπορείτε να τη βρείτε και στον Οδηγό Σπουδών 2017-2018

Συνημμένα Αρχεία: