Μαθήματα Επιλογής από άλλα Τμήματα (Επικαιροποιημένο 11.10.2017)

Παρακαλούμε δείτε συνημμένα, τον πίνακα με τα μαθήματα επιλογής που προσφέρονται στους φοιτητές του Τμήματος Ψυχολογίας από άλλα Τμήματα του Α.Π.Θ., για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018.

Συνημμένα Αρχεία: