Δηλώσεις εγγραφής χειμερινού εξαμήνου 2017-2018

Αγαπητές φοιτήτριες/Αγαπητοί φοιτητές

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο, η προθεσμία δηλώσεων εγγραφής του χειμερινού εξαμήνου 2017-2018 ορίζεται ως 31 Οκτωβρίου.
Η δήλωση εγγραφής εξαμήνου είναι υποχρεωτική για τους προπτυχιακούς φοιτητές όλων των Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσα από το περιβάλλον ηλεκτρονικής γραμματείας sis.auth.gr

Μετά την είσοδο στο περιβάλλον, επιλέγουμε Δήλωση > Εξαμήνου και ολοκληρώνουμε τη δήλωση επιλέγοντας Υποβολή (αναλυτικές οδηγίες).

Για τυχόν προβλήματα παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο τηλ. 2310999000 και email: support@auth.gr.
Δικτυακός τόπος: http://it.auth.gr
Facebook: itauth