Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για εκλογή Διευθυντών Τομέων