Έκδοση βεβαιώσεων επιτυχούς εξέτασης μαθημάτων των επιτυχόντων υποτρόφων του Προγράμματος Προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)», ακαδημαϊκού έτους 2016-2017

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι που πληρούν τις προυποθέσεις για τη λήψη της υποτροφίας του Προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)», ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 και έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο 
- 40% των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017
καθώς και στο
- 65% του συνόλου των μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017
μπορούν να παραλαμβάνουν τις βεβαιώσεις επιτυχούς εξέτασης μαθημάτων καθημερινά από τη Γραμματεία του Τμήματος τις ώρες 12.00-13.00 από την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2017 έως και τη Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2017.
Οι επιτυχόντες θα πρέπει να αποτείλουν τις προαναφερθείσες βεβαιώσεις στο ΙΚΥ έως και τις 20.10.2017.