Κ. Μπαϊρακτάρης – Μαθήματα χειμερινού εξαμήνου 2017-2018

Κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 ο αναπληρωτής καθηγητής κ. Κ. Μπαϊρακτάρης θα διδάξει τα παρακάτω μαθήματα ως εξής::

  1. ΨΥ-687: Ιδρυματοποίηση – ΔΕΥΤΕΡΑ, ώρα 18:30-20:30, αιθ. 106 ν.κ. Φ.Σ.
  2. ΨΥ-562: Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα: Εναλλακτικές Προσεγγίσεις και Πρακτικές – ΤΕΤΑΡΤΗ, ώρα 16:00 – 18:00, αιθ. 106 ν.κ. Φ.Σ.

 

Οι σχετικές αλλαγές φαίνονται και στο πρόγραμμα μαθημάτων που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα