Ορκωμοσία αποφοίτων Τμήματος - Νοέμβριος 2017

Παρακαλούμε δείτε στη συνημμένη ανακοίνωση:
1. Την περίοδο υποβολής αιτήσεων για την επόμενη ορκωμοσία αποφοίτων του Τμήματος
2. Την ημερομηνία της τελετής