Προθεσμίες υποβολής δικαιολογητικών των δικαιούχων μετεγγραφής για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση  (Επικαιροποιημένη 08.11.2017)