Ελ. Γωνίδα, Πρόγραμμα Erasmus+: Υπογραφή Συμφωνιών Μάθησης (Learning Agreements)

Επείγουσα Ανακοίνωση

Καλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες οι οποίοι θα μετακινηθούν με το πρόγραμμα Erasmus+ το εαρινό εξάμηνο και αναχωρούν τον Ιανουάριο (ημερομηνία κάτάθεσης της Συμφωνίας Μάθησης στο ΤΕΕΠ 16 Νοεμβρίου 2017) να προσέλθουν στο γραφείο της κ. Γωνίδα την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2017, ώρα 12.45  - 13.45 για το έλεγχο της Συμφωνίας Μάθησης και την υπογραφή της. Οι υπόλοιποι φοιτητές και φοιτήτριες οι οποίοι έχουν προθεσμία κατάθεσης την 23 Νοεμβρίου θα εξυπηρετηθούν την επόμενη εβδομάδα.

Ελ. Γωνίδα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Συντονίστρια ECTS/Erasmus+ του Τμήματος Ψυχολογίας