Εγγραφές Εισαγόμενων Αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Παρακαλούμε δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο τις ημερομηνίες και τα δικαιολογητικά εγγραφής των εισαγόμενων αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαικό έτος 2017-2018

Συνημμένα Αρχεία: