Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις, το ακαδ. έτος 2018-2019 (Ενεργοποίηση Επταμελών Επιτροπών)

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση