Διευκρινίσεις για τη μεταφορά μαθημάτων στο Αναμορφωμένο Πρόγραμμα Σπουδών και τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής δήλωσης μαθημάτων

Παρακαλούμε δείτε με προσοχή τη συνημμένη ανακοίνωση που αφορά σε διευκρινίσεις για τη μεταφορά μαθημάτων στο Αναμορφωμένο Πρόγραμμα Σπουδών, η οποία είναι σε εξέλιξη, καθώς και τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής δήλωσης μαθημάτων. 

Συνημμένα Αρχεία: