Ορκωμοσίες Έτους 2018

Μάρτιος 2018
Τελετή Ορκωμοσίας αποφοίτων Τμήματος Ψυχολογίας στις 29.03.2018 και ώρα 12.30

Ιούλιος 2018
Τελετή Ορκωμοσίας αποφοίτων Τμήματος Ψυχολογίας στις 17.07.2018 και ώρα 12.30

Νοέμβριος 2018
Τελετή Ορκωμοσίας αποφοίτων Τμήματος Ψυχολογίας στις 13.11.2018 και ώρα 12.30