Ημερομηνίες υποβολής Ηλεκτρονικών Δηλώσεων Μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο 2017-2018

Παρακαλούμε δείτε συνημμένα την ανακοίνωση που αφορά στις ημερομηνίες υποβολής ηλεκτρονικών δηλώσεων μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο 2017-2018 καθώς και επιμέρους διευκρινίσεις για τις φετινές δηλώσεις μαθημάτων.