Εκπροσώπηση φοιτητών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, υποψηφίων διδακτόρων) στα συλλογικά όργανα του ΑΠΘ

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση

Συνημμένα Αρχεία: