ΨΥ-652: Ψυχοκοινωνική στήριξη του Παιδιού και της Οικογένειας - Ημερομηνία έναρξης

Το παραπάνω μάθημα, με διδάσκουσα την κ. Δαδάτση, θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.