Δήλωση Εγγραφής Εξαμήνου - Εαρινό Εξάμηνο 2017-2018

Αγαπητές φοιτήτριες/Αγαπητοί φοιτητές

Σας υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο, η προθεσμία δηλώσεων εγγραφής του εαρινού εξαμήνου 2017-2018 ολοκληρώνεται στις 28 Φεβρουαρίου 2018. 
Η δήλωση εγγραφής εξαμήνου είναι υποχρεωτική για όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές όλων των Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσα από το περιβάλλον ηλεκτρονικής γραμματείας sis.auth.gr

Μετά την είσοδο στο περιβάλλον, επιλέγουμε Δήλωση > Εξαμήνου και ολοκληρώνουμε τη δήλωση επιλέγοντας Υποβολή (αναλυτικές οδηγίες).

Για τυχόν προβλήματα παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο τηλ. 2310999000 και email: support@auth.gr.
Δικτυακός τόπος: http://it.auth.gr
Facebook: itauth