Ψ-640: Θέματα Παιδικής και Νεανικής Ηλικίας - Διόρθωση ωρολόγιου προγράμματος

Το μάθημα ΨΥ-640: Θέματα Παιδικής και Νεανικής Ηλικίας που διδάσκει η καθηγήτρια κ. Β. Δεληγιάννη είναι τρίωρο και θα διδάσκεται κάθε Τετάρτη 11.00-13.30 (και όχι 13.00, όπως είχε ανακοινωθεί εκ παραδρομής). Η σχετική διόρθωση έχει γίνει και στο συνολικό ωρολόγιο πρόγραμμα