Ημερομηνίες υποβολής Ηλεκτρονικών Δηλώσεων Μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο 2017-2018

Παρακαλούμε δείτε συνημμένα την ανακοίνωση που αφορά στις ημερομηνίες υποβολής ηλεκτρονικών δηλώσεων μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο 2017-2018 καθώς και επιμέρους διευκρινίσεις για τις δηλώσεις μαθημάτων.