Προκήρυξη νέων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Το Τμήμα Ψυχολογίας στο πλαίσιο ίδρυσης/επανίδρυσης όλων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) των Πανεπιστημίων της χώρας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4485/2018 (114 Α’) έχει εισηγηθεί και αναμένει την έγκριση από τα αρμόδια όργανα του Α.Π.Θ. και του ΥΠ.Π.Ε.Θ, των ακόλουθων Π.Μ.Σ. για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019:
1. «Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές»
2. «Σχολική Ψυχολογία» με δύο κατευθύνσεις:
    (α) Σχολική Ψυχολογία
    (β) Εφαρμογές της Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση
3. «Κλινική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία» με δύο κατευθύνσεις:
   (α) Κλινική Ψυχολογία
   (β) Κλινική Νευροψυχολογία

Μετά την έγκριση των Π.Μ.Σ. θα ακολουθήσουν οι αντίστοιχες προκηρύξεις.

Τα Π.Μ.Σ.:
1. «Μάθηση και Συναίσθημα σε Νέους και Ηλικιωμένους»
2. «Εφαρμοσμένη Ψυχολογία»
3. «Κοινωνική Ψυχολογία και Ψυχοκοινωνικές Παρεμβάσεις»

ΔΕΝ θα προκηρυχθούν για το ακαδημαϊκό έτος 2018- 2019.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις της ιστοσελίδας του Τμήματος.