Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2017-18 (19.3.2018)

19.3.2018: Αλλαγή αίθουσας διδασκαλίας για τα μαθήματα ΨΥ452: Σχολική Ψυχολογία και ΨΥ605: Ψυχολογίας της Ανάγνωσης

6.3.2018: Έχει προστεθεί το μάθημα ΨΥ-605: Ψυχολογία της Ανάγνωσης

21.2.2018: Έχουν προστεθεί τα μαθήματα:
ΨΥ-684: Ψυχολογία των Εξαρτήσεων &
ΨΥ-728: Ψυχοφαρμακολογία

8.2.2018: Τροποποίηση προγράμματος ως προς τα μαθήματα:
ΨΥ-630: Εφηβεία &
ΨΥ-639: Ψυχολογία του Θανάτου και του Πένθους

Επισημαίνεται, ότι τα μαθήματα έχουν μπει στο ωρολόγιο πρόγραμμα με βάση το εξάμηνο στο οποίο ανήκουν σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών που περιγράφεται στον Οδηγό Σπουδών 2017-2018. 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ
Οι φοιτητές του 4ου εξαμήνου, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, κατά το τρέχον εξάμηνο θα εγγραφούν αυτόματα στα υποχρεωτικά μαθήματα:
ΨΥ-219, ΨΥ-282, ΨΥ-454, ΨΥ-481 ΨΥ-461  (Σύνολο 30Π.Μ.)
Οι δηλώσεις μπορούν να συμπληρωθούν από τους ίδιους τους φοιτητές κατ' ανώτερο έως τις 33ΠΜ. 

Τα μαθήματα επιλογής του 4ου εξαμήνου μπορούν να τα επιλέξουν οι φοιτητές/τριες των μεγαλύτερων εξαμήνων.

Το  τελικό πρόγραμμα διδασκαλίας για το εαρινό εξάμηνο 2017-18 δίνεται στο συνημμένο αρχείο: