Ημερομηνία Τελετής Ορκωμοσίας Αποφοίτων - Ιούλιος 2018

Σας ενημερώνουμε ότι η επόμενη τελετή ορκωμοσίας αποφοίτων του Τμήματος Ψυχολογίας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 17.07.2018 και ώρα 12:30 στην Αίθουσα Τελετών του Α.Π.Θ.