Σεμινάρια ευαισθητοποίησης σε ζητήματα χρήσης και κατάχρησης ναρκωτικών ουσιών (Μάιος 2018)

Με την πρωτοβουλία της Διεπιστημονικής Επιτροπής Μελέτης Προτάσεων για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών του Α.Π.Θ. και τη συνεργασία των προγραμμάτων απεξάρτησης της πόλης διοργανώνονται στο Τμήμα Ψυχολογίας βιωματικά σεμινάρια ευαισθητοποίησης σε ζητήματα χρήσης και κατάχρησης ναρκωτικών ουσιών, που απευθύνονται στους φοιτητές/ήτριες του Τμήματος Ψυχολογίας. Συγκεκριμένα:
Την Πέμπτη 3/5 το ΚΕΘΕΑ Ιθάκη οργανώνει σεμινάριο με θέμα «Χόρτο ή αλκοόλ: Ιδού το ερώτημα;», στο οποίο οι συμμετέχοντες/ουσες φοιτητές/ριες Ψυχολογίας θα επεξεργαστούν τις αντιλήψεις και τις συμπεριφορές που σχετίζονται με τη χρήση νόμιμων ή παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών.
Την Πέμπτη 10/5  το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας οργανώνει σεμινάριο με θέμα «Εξαρτήσεις: Μύθοι και πραγματικότητα», στο οποίο οι συμμετέχοντες/ουσες φοιτητές/ριες Ψυχολογίας θα έχουν τη δυνατότητα να προβληματιστούν γύρω από ερωτήματα που αφορούν τις εξαρτήσεις.
Τις Τρίτες 22/5 & 29/5 το Πρόγραμμα Εναλλακτικής Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων «Αργώ» οργανώνει σεμινάριο με θέμα «Αναζητώντας σύγχρονες απαντήσεις στο πρόβλημα της κατάχρησης ψυχοτρόπων ουσιών: Το παράδειγμα του Προγράμματος Εναλλακτικής Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων Αργώ», στο οποίο οι συμμετέχοντες/ουσες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την πρόταση απεξάρτησης, τη φιλοσοφία και τη μεθοδολογία του προγράμματος. Το συγκεκριμένο σεμινάριο απευθύνεται σε τελειόφοιτους προπτυχιακούς φοιτητές αλλά και μεταπτυχιακούς φοιτητές Ψυχολογίας.
Θα υπάρξει κλειστός αριθμός συμμετοχής, με μέγιστο αριθμό συμμετεχόντων/ουσών τα είκοσι άτομα. Οι ενδιαφερόμενοι-ες καλούνται να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στην κυρία Μαλαματή Τσαπουτζόγλου, Ψυχολογικό Εργαστήριο,  αίθουσα 416, Νέο Κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής, 11.00-13.00
από τις 25/4 έως τις 30/4/ 2018 για το Σεμινάριο του ΚΕΘΕΑ
και  από τις 25/4 έως τις 3/5/ 2018 για τα άλλα δύο Σεμινάρια
Αναλυτικές πληροφορίες δίνονται στα συνημμένα αρχεία