Κατατακτήριες Εξετάσεις Πτυχιούχων - Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση για τις κατατακτήριες εξετάσεις του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019