Ηλεκτρονική Αξιολόγηση Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2017-2018- Ημερομηνίες Έναρξης και Λήξης

Αγαπητοί φοιτητές/φοιτήτριες,

Σας ενημερώνουμε ότι η ηλεκτρονική αξιολόγηση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων του Τμήματος για το τρέχον ακαδημαικό εξάμηνο θα πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα:

07.05.2018 έως 07.06.2018 για τα μαθήματα του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
07.05.2018 έως 07.06.2018 για τα μαθήματα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Διαδικασία
Η ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων πραγματοποιείται μέσω της ιστοσελίδας της ΜΟΔΙΠ. 
Τη περίοδο της ηλεκτρονικής αξιολόγησης, οι φοιτητές/τριες εισέρχονται  μέσω της ιστοσελίδας της ΜΟΔΙΠ χρησιμοποιώντας τον πανεπιστημιακό τους λογαριασμό.
H αξιολόγηση αφορά στα μαθήματα που οι φοιτητές/τριες παρακολούθησαν το τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο, καθώς και στους αντίστοιχους διδάσκοντες. 
 Η συμμετοχή των φοιτητών/τριων είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων σπουδών και υπηρεσιών από το Τμήμα.
Σας ενημερώνουμε επίσης ότι το πρόγραμμα έχει αναπτυχθεί έτσι, ώστε να διασφαλίζεται πλήρως η ανωνυμία των συμμετεχόντων και να μην είναι δυνατή η ταυτοποίηση των απαντήσεών. 

Συνημμένα Αρχεία: