Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Ψυχολογίας