Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου - με τον αναπληρωτή του - των μελών του Ε.Τ.Ε.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής

Παρακαλούμε δείτε συνημμένα:
- Αναλυτικό κείμενο της προκήρυξης
- Αίτηση υποψηφιότητας