Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου - με τον αναπληρωτή του - των μελών του Ε.ΔΙ.Π. του Α.Π.Θ. στη Συνέλευση του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής

Παρακαλούμε δείτε συνημμένα:
- Αναλυτικό κείμενο της προκήρυξης
- Αίτηση υποψηφιότητας