Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2018 (21.5.2018)

Κατόπιν σχετικού αιτήματος σημαντικού αριθμού φοιτητών έχει γίνει η εξής αλλαγή στο πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2018. Το μάθημα ΨΥ728: Ψυχοφαρμακολογία θα εξεταστεί την Πέμπτη 21.6.2018, ώρα: 9.00-10.30, αίθουσες: 101, 112, 106.
Κατά το λοιπά, το πρόγραμμα της εξεταστικής παραμένει το ίδιο. Το επικαιροποιημένο πρόγραμμα δίνεται στο συνημμένο αρχείο.