Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Αποφοίτων: Ηλεκτρονική Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικών/μεμβράνης από την εφαρμογή sis.auth.gr

Παρακαλούμε δείτε τη διαδικασία ηλεκτρονικής αίτησης που μπορούν να υποβάλλουν οι απόφοιτοι του Τμήματος για έκδοση πιστοποιητικών/μεμβράνης από την εφαρμογή sis.auth.gr. 
Υπενθυμίζουμε ότι η δυνατότητα αυτή δίνεται σε αποφοίτους που έχουν διατηρήσει τον ιδρυματικό τους λογαριασμό σύμφωνα με τις οδηγίες που τους έχουν αποσταλεί ηλεκτρονικά πριν την ορκωμοσία τους. 
Οι απόφοιτοι για τους οποίους ο ιδρυματικός λογαριασμός χρήστη έχει λήξει μπορούν να επικοινωνούν για την επανενεργοποίηση τους με το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Α.Π.Θ.