Στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 -Προθεσμίες ηλεκτρονικών αιτήσεων

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη εγκύκλιο του ΥΠΕΘ αναφορικά με το στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018