ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 στο επιλεγόμενο μάθημα: IAO417 ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ" (Ε.ΜΠΟΝΤΗ)

 

Η ΓΡΑΠΤΗ (επαναληπτική) ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ της Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ: "IAO417 ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ" (Ε.ΜΠΟΝΤΗ) ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018, 14:00-16:00μμ ΣΤΟ Γ' ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (κτίριο γραμματείας).

Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 3 ΑΠΟ 5 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (βλ.Ύλη Μαθήματος, e-learning).