Ορκωμοσία αποφοίτων του Τμήματος Ψυχολογίας - Ιούλιος 2018

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένα

1. Ανακοίνωση που αφορά στην περίοδο υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή την επόμενη ορκωμοσία αποφοίτων του Τμήματος καθώς και στην ημερομηνία και ώρα της τελετής
2. Αιτήσεις για ορκωμοσία