Επαναληπτική εξέταση οφειλόμενων μαθημάτων για τους/τις φοιτητές/τριες που έχουν ολοκληρώσει το 8ο εξάμηνο φοίτησης κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2018

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση