Λειτουργία Βιβλιοθήκης Τμήματος Ψυχολογίας, Ιούνιος 2018

Η βιβλιοθήκη του Τμήματος Ψυχολογίας Δευτέρα 18/6/18, Τετάρτη 20/6/18, Δευτέρα 25/6/18 και Τετάρτη 27/6/16 θα  λειτουργεί από τις 9:00π.μ. έως 2:30μ.μ.

 

Από τη βιβλιοθήκη

Τμήματος Ψυχολογίας